מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ גרופית

תוכנית 12/ מפ/ 1005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ גרופית
מספר: 12/ מפ/ 1005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחי קיבוץ גרופית.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים'.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8.6 מגה וואט.
קביעת השימושים המותרים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי.
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותגרופית

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 207200
קואורדינטה Y 427500
שטחים חקלאיים מדרום מזרח לקיבוץ גרופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39168חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2012תאריך פרסום: 30/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6369. עמוד: 2340. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5116. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית09/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה