מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ לוטן

תוכנית 12/ מפ/ 1004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ לוטן
מספר: 12/ מפ/ 1004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי בתחום שטח חקלאי של קיבוץ לוטן.

עיקרי ההוראות:
קביעת ייעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים' ודרך גישה בייעוד קרקע חקלאית ושפ"פ עם זיקת הנאה למעבר ברכב.
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8.5 מגה וואט.
קביעת השימושים המותרים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי.
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותלוטן

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 434100
קואורדינטה Y 209700

שטחים חקלאיים מצפון מזרח לקיבוץ לוטן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2012תאריך פרסום: 30/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6369. עמוד: 2340. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5678. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית09/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה