מתקן פוטו-וולטאי רביבים

תוכנית 20/ מפ/ 1004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי רביבים
מספר: 20/ מפ/ 1004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגררת תכנונית להקמת מתקן פוטו-וולטאי בקיבוץ רביבים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מ''קרקע חקלאית'' ליעוד מעורב ''קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים''.
2. הסדרת דרך גישה ע''י קביעת זיקת הנאה למעבר רכב.
3. הסדרת קו מתח עליון וקביעת תנאים להקמתו.
4. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של 30 מגה וואט.
5. קביעת השימושים המותרים.
6. קביעת הוראות בניה.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
8. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.
9. קביעת שלבים והתניות לביצוע.
10. קביעת תנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגברביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38592חלק1, 4-5
39012חלק11, 23-24
100174חלק9
100184חלק55
100686חלק4-11
100887חלק25, 27, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/09/2012
קבלת תכנית16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים2723/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים2612/08/2012