מתקן שאיבה להבים - בשטח קידוח ציקלג 2

תוכנית 7/ 02/ 305/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן שאיבה להבים - בשטח קידוח ציקלג 2
מספר: 7/ 02/ 305/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ויער ע"פ תמ"א 22 ל"מתקן הנדסי".
2. שינוי קו הבניין של דרך מס' 325 מ- 80 מ' ל- 40 מ' באזור המתקן בלבד.
3. הגדרת אזור לחניה.
4. מתן זכויות ומגבלות בניה, איחוד וחלוקת מגרשים. כל זאת כדי ליצור מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מתקן שאיבה להבים של מקורות בשטח קידוח ציקלג 2,
מועצה אזורית בני שמעון , בצמוד לדרך מס' 325, בין קיבוץ דביר לקיבוץ להב,
בנ"צ מרכזי 185.100 על 589.750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100223חלק2
100249חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 772. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית19/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1790. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח19/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
קבלת תכנית24/01/2005