מתקן שידור קטן

בקשה ועדה מקומית שד/ ש/ 660

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתקן שידור קטן
מספר: שד/ ש/ 660
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תקשורת קטן עפ"י תמ"א 36 א' הכולל תורן לאנטנות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנוה ירק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6822חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301430/12/2003