מתקן תקשורת סלולארית בקרקע חקלאית בחזקת מושב אלמגור.

בקשה ועדה מקומית עיר/ 02/ 2006/ 0152

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתקן תקשורת סלולארית בקרקע חקלאית בחזקת מושב אלמגור.
מספר: עיר/ 02/ 2006/ 0152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007