מתקני ביוב -כפר קמא - (גניזה)

תוכנית ג/ 3062

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני ביוב -כפר קמא - (גניזה)
מספר: ג/ 3062
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתקני ביוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/10/1977