מתקני הספקת מים תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני הספקת מים תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מסגרת תכנונית לפיתוח מתקן הנדסי לאספקת מים אשר ישרת את אוכלוסיית באר שבע והישובים מדרום לה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למתקנים הנדסיים.
- קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.
- קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
- הגדרת זכויות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100235חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2011
קבלת תכנית26/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012