מתקני טיהור קרית גת

תוכנית 6/ 03/ 204/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני טיהור קרית גת
מספר: 6/ 03/ 204/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע לשם יצירת מתקני טיהור ושימוש
חוזר להשקייה בקולחי הביוב של קרית - גת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
ישוב: ?
בסמוך לצומת פלוגות כ- 1300 מ' ממערב לו, דרומית
לכביש פלוגות אשקלון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3082כל הגוש
3083כל הגוש
3084כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2818. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4404. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1997
קבלת תכנית23/03/1989