מתקני טיהור, יבנאל

תוכנית ג/ 3054

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני טיהור, יבנאל
מספר: ג/ 3054
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתקני טיבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17367חלק27-28, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1977
קבלת תכנית18/09/1977