מתקני טיפול בשפכים מרחב ברנר - גדרות.

תוכנית בר/ 242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני טיפול בשפכים מרחב ברנר - גדרות.
מספר: בר/ 242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים -
מאגרי קולחים וקביעת זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
דרום מערב גבעת ברנר - סמוך לנחל גמליאל.
גוש 2623 בעבודה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2624חלק1
2628חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2002
קבלת תכנית29/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200306/02/2002