מתקני מים בצפון רמת הגולן

תוכנית ג/ 18621

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקני מים בצפון רמת הגולן
מספר: ג/ 18621
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקנים הנדסיים קיימים של "מקורות"

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחים למתקנים הנדסיים
ב. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק6, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2010
קבלת תכנית29/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100309/03/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010