מתקני מים בצפון, בריכת מרום הגולן ובריכת אורטל, רמת הגולן

תוכנית ג/ 19254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני מים בצפון, בריכת מרום הגולן ובריכת אורטל, רמת הגולן
מספר: ג/ 19254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2010
קבלת תכנית29/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010