מתקני תשתית הנדסיים יותם (בריכה 190+)

תוכנית 2/ 02/ 101/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקני תשתית הנדסיים יותם (בריכה 190+)
מספר: 2/ 02/ 101/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לבנית מתקנים הנדסיים וקביעת
הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים: 40073 לא מוסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1994תאריך פרסום: 30/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4188. עמוד: 1987. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1993תאריך פרסום: 02/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4140. עמוד: 4161. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1992
קבלת תכנית22/10/1991