מתקנים הנדסיים באזור הסבחה

תוכנית 2/ 02/ 101/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקנים הנדסיים באזור הסבחה
מספר: 2/ 02/ 101/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לבנית מתקנים הנדסיים באזור
הסבחה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים 40058, 40066, 40067 (ארעיים)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1994תאריך פרסום: 28/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4210. עמוד: 3153. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/04/1994
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1993תאריך פרסום: 28/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4095. עמוד: 2049. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1991
קבלת תכנית16/09/1991