מתקנים הנדסיים, אפק

תוכנית ג/ 8322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקנים הנדסיים, אפק
מספר: ג/ 8322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד מאזור מבני משק חקלאיים ומלאכה לאזור
מתקנים הנדסיים.
ב. התוויית כביש גישה לאזור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10499חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1997.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1997תאריך פרסום: 10/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4583. עמוד: 278. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות08/08/1996תאריך פרסום: 08/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4434. עמוד: 4347. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/1994
החלטה בדיון בהפקדה04/05/1994
קבלת תכנית23/11/1993