מתקנים הנדסיים, געתון

תוכנית ג/ 5555

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקנים הנדסיים, געתון
מספר: ג/ 5555
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18427חלק3, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1989תאריך פרסום: 11/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3655. עמוד: 2838. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1989.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/1988
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1988
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 372. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/1987תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/1986
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1985
קבלת תכנית19/12/1985