מ.מ. חבל מודיעין - נופך מערכת מים וביוב.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 526

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מ.מ. חבל מודיעין - נופך מערכת מים וביוב.
מספר: מח/ ש/ 526
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מ.א מודיעין,חבל מודיעין - נופך מערכת מים וביוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןנופך
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה17/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901227/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200800417/06/2008