נאות עין גדי חוף מס' 2 (תיק קודם 10/ מק/ 1020)

תוכנית 10/ 03/ 102/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נאות עין גדי חוף מס' 2 (תיק קודם 10/ מק/ 1020)
מספר: 10/ 03/ 102/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון מסגרת תכנונית לחוף מס' 2 ע''י תכנית איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים, שינוי מיקום אזור נופש ג' , אזור שירותי דרך ושטח חניה
ושינוי בקו בניין בתוך מסגרת גבול התכנית המאושרת מס' 7/102/02/10 -
ללא תוספת שטח או זכויות בניה ליעודים הקיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100052חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2006תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3132. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית23/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006