נהלל

תוכנית ג/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נהלל
מספר: ג/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקנית תקנות לתוכנית בנין ערים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10129חלק1
10130חלק1-20
10131חלק1-25, 27-36
10132חלק1-16, 18-38
10133חלק97
10134חלק35-44, 46-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1955תאריך פרסום: 20/10/1955. מס' ילקוט פרסומים: 446. עמוד: 87. שנה עברית: התשטז .
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1955
קבלת תכנית23/11/1952