נהרי אוהד ורינה - זכרון יעקב

בקשה ועדה מקומית 1 - 572/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: נהרי אוהד ורינה - זכרון יעקב
מספר: 1 - 572/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת בית מגורים פרטי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11306חלק103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 124שינוי לתכנית מיתאר זכרון יעקבהיתר בניה
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500825/05/2005