נהריה

תוכנית ג/ במ/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: נהריה
מספר: ג/ במ/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה המותרים ומספר יח"ד לדונם
בכל אזור.
עדכון הוראות תכנית המתאר - ג / 851 בנושאי שטח
בניה מותר באזורים השונים.
מתן הוראות מחייבות בנושאי חזות העיר, נטיעות
ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה

תיאור המיקום:
ישוב: נהריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18146חלק32, 36, 40, 42-131, 135-205, 214-217, 225-232, 238-260, 262, 270-277, 279-283, 285-286, 289-293, 296-301, 307-308, 310-323, 326-327, 329, 335-336, 341-343, 348-368, 371, 422, 424-427, 429, 451, 454
18147חלק57, 73-97, 99-114, 120, 122-126, 135-140, 143
18148כל הגוש
18149כל הגוש
18150כל הגוש
18161חלק9, 27, 36-37, 55-56, 67, 69, 73, 75, 79-81, 87-88, 91-94, 104
18162כל הגוש
18165כל הגוש
18166כל הגוש
18167כל הגוש
18168כל הגוש
18169כל הגוש
18170חלק3-7, 11, 13-18, 21, 26, 33-35, 37-46, 48-53, 55-68, 70-93, 95-97, 99-110, 112-118, 120-125, 127-134, 140-152, 154, 156, 158-168, 172-178, 180-197, 201, 206-208, 211-219
18171כל הגוש
18172חלק12-14, 17-19, 22, 28-29, 31, 34-56, 59-62, 65-66, 68-72, 74-95, 113-114, 117-124, 126-128, 131-133, 135-136, 138-142, 147-149, 151-152, 156-159, 161-163, 165, 168-169, 172, 175-178, 180-199, 204-215, 217-219, 221-238, 240-241, 243, 249-270, 273-275
18173חלק2-73, 75-84
18174כל הגוש
18175חלק1, 3-5, 9-10, 13-15, 17, 20-22, 27-32, 34, 39, 44, 47-63, 95-97, 99-135, 138-144, 146, 149-166, 170-175, 177-206, 208-211
18208חלק28-36, 38-47, 66-179, 181-185, 188-197, 203, 208, 211, 213, 215, 218-253, 255-280, 282-333
18209חלק33-34, 37-38, 40, 42-43, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1192. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4151. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1992.
החלטה בדיון בהפקדה18/11/1991
קבלת תכנית11/08/1991