נוה אור והסביבה

תוכנית משצ/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נוה אור והסביבה
מספר: משצ/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רישום אדמות קיבוץ נווה-אור והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
ו. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22632חלק
22648חלק
22653חלק
22654כל הגוש
22655כל הגוש
22656כל הגוש
22659חלק
22660חלק
22661חלק
22662כל הגוש
22663חלק
22664חלק
22667כל הגוש
22668כל הגוש
22669חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2290נוה אורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/1990תאריך פרסום: 19/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3800. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1990תאריך פרסום: 07/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3732. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1989
קבלת תכנית21/09/1989