נוה אור

תוכנית ג/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוה אור
מספר: ג/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של
משק קיבוצי.
להתוות דרכים חדשות, להקצות שטחים פתוחים פרטיים
ומגרשים לבניני חברה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22656כל הגוש
22662כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/1951תאריך פרסום: 08/11/1951. מס' ילקוט פרסומים: 198. עמוד: 102. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית28/03/1950