נוה מיכאל - הרחבה ב' - הוספת 160 יח"ד

תוכנית מי/ 444/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוה מיכאל - הרחבה ב' - הוספת 160 יח"ד
מספר: מי/ 444/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה מיכאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34284חלק3-4, 6
34285חלק2, 5
34286חלק5-7, 10, 22, 30, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/06/2009
קבלת תכנית24/12/2007