נוה-ים, כביש גישה לשדות

תוכנית ג/ 758

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוה-ים, כביש גישה לשדות
מספר: ג/ 758
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח המותחם כדלקמן:
א. השטחים המסומנים בצבע אדום לסלילת כביש (ארצי,
אזורי או מקומי) והפקעתם.
ב. להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות
וכן חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ד. סגירה וביטול דרכים כדרוש על ידי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנוה ים

תיאור המיקום:
ישוב: נוה ים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10545חלק45, 48, 51
10548חלק53-54
10564חלק13-18, 25, 28, 33, 38, 60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3326. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1973תאריך פרסום: 17/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1919. עמוד: 1683. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה05/12/1972
קבלת תכנית05/12/1972
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800712/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200302024/12/2003