נווה איתן - תעשייה ומבני משק

תוכנית ג/ 12646

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נווה איתן - תעשייה ומבני משק
מספר: ג/ 12646
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח המיועד לתעשיה, למבני משק, לשטח פרטי פתוח, לשרותים הנדסיים ושטח דרך.
2. שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח למבני משק.
3. שינוי יעוד משטח מבני משק לשטח דרכים.
4. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח לתעשיה, שטח למבני משק ושטח לשרותים הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה איתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22964חלק5, 7-84, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10886קיבוץ נווה איתן - הרחבת יישובשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2713. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח17/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/08/2001
קבלת תכנית10/07/2001