נווה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נווה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור על ידי שינוי יעוד וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
ישוב: נוה מבטח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק28-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 136/ 2מושב נוה מבטחכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
פרסום לאישור ברשומות05/12/1996תאריך פרסום: 05/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4464. עמוד: 916. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1996.
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3619. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית27/03/1995