נוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייט

תוכנית עח/ 43/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייט
מספר: עח/ 43/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
מ.א. עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8390חלק21
8391חלק1
8414חלק8-97, 99-102, 104-281, 284-285
10579חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43מכמורת א-בשינוי
תוכניתעח/ 43/ 2חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/1973תאריך פרסום: 11/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1889. שנה עברית: התשלג .