נוילנדר דוד, כפר חסידים

בקשה ועדה מקומית 112/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: נוילנדר דוד, כפר חסידים
מספר: 112/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה ללגליזציה למשרד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר חסידים א'הפועל המזרחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11142חלק11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200500302/02/2005