נוף יבנאל ב', שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוף יבנאל ב', שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת מגרשים לבניה עצמית ובניה מרוכזת למגורים.
ב. הקצאת שטח לבנייני ציבור לשרות משתכני השכונה
החדשה.
ג. מתן הוראות אדריכליות ועיצוביות לבניה ולפיתוח
בגבולות התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17371חלק4, 8, 13, 20, 30, 38
17376חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 33נוף - יבנאל - יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1999תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. עמוד: 3868. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. עמוד: 5184. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1998
קבלת תכנית12/10/1997