נופי הגליל, חרשים

תוכנית ג/ 12070

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נופי הגליל, חרשים
מספר: ג/ 12070
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ודרכים.
ב. קביעת אזורים למגורים ודרכים.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
חרשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19008חלק1
19223חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/11/2000
קבלת תכנית15/08/2000