נופי הגליל, מתאר 1

תוכנית ג/ 11501

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נופי הגליל, מתאר 1
מספר: ג/ 11501
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית מפורטת בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
1965 לרבות תיקונים שהוכנסו בה.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ודרכים.
ג. קביעת אזורים למגורים ודרכים.
ד. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחרשים

תיאור המיקום:
ישוב: חרשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19008חלק1
19223חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2000
קבלת תכנית19/08/1999