נופי הגליל

תוכנית ג/ 12790

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נופי הגליל
מספר: ג/ 12790
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית מפורטת בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 לרבות תיקונים שהוכנסו בה.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ודרכים.
3. קביעת איזורים למגורים ודרכים.
4. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19008חלק1
19223חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4452מצפה חרשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית21/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201113/03/2002