נושא כללי

נושא מועצה ארצית(3)

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: נושא כללי
מספר: מועצה ארצית(3)
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54803/07/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54501/05/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54403/04/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54306/03/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54207/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53804/10/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53713/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53505/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53101/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52904/01/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52807/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52514/09/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52403/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52306/07/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52013/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51906/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51802/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51605/01/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51403/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51313/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51104/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50909/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50503/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50202/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50104/11/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50007/10/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49805/08/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49603/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49401/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49304/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48913/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48603/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48505/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48317/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48002/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31612/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47404/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47306/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47209/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47104/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47007/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46907/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46803/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46706/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46601/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46406/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46302/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46205/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45905/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45604/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45302/11/2004