נחל הבשור, קטע פארק האפיק

תוכנית 7/ 03/ 338/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחל הבשור, קטע פארק האפיק
מספר: 7/ 03/ 338/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטח משמורת טבע, שטח חקלאי, שטח איגום והחדרה ליעוד
שמורת טבע, שטח איגום והחדרה בתחום שמורת טבע, דרך וחניה בתחום שמורת
טבע.
2. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998, ופי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
3. טיפול למיזעור נזקי הכריה.
4. שיפור והכשרת דרכים.
5. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי, בדגש על שימור נוף הבתרונות
וצמחיית הנחל העשירה.
6. הסדרת הביקור בשטח השמורה תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: לאורך נחל הבשור כ- 3 ק"מ מדרום לצומת רעים, ממערב לכביש 234 וממזרח לכביש 232

גושים וחלקות:
גוש 100314 חלקה במלואה 18
גוש 100314 חלקי חלקות 25, 20, 19, 17, 16, 11, 9-7, 2, 1
גוש 100314/1 חלקי חלקה 1
גוש 100339/2 חלקי חלקה 1
גוש 100339/3 חלקות במלואן 9, 10

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2106. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/02/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית22/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4435. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1993
קבלת תכנית05/05/1992