נחל מהר"ל

תוכנית חפאג/ 1326/ חכ/ 282/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחל מהר"ל
מספר: חפאג/ 1326/ חכ/ 282/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית או מיער לשמורת טבע.
- ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפה

תיאור המיקום:
שמורת טבע נחל מהר"ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11818חלק4, 8-111, 5-7
11819חלק5
11820חלק10-32, 363, 6, 9, 34
11821חלק1-8, 12-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30, 33, 359-11, 17, 21, 25, 29, 31-32, 34
11822חלק21, 3-5, 7-8, 31
11823חלק1, 15, 18, 41
12026חלק2-31, 4-5, 10, 13-15, 18
12030חלק4-9, 12, 17, 19
12031חלק1, 3, 7, 10, 162, 4, 6, 8-9, 11-15
12035חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3325. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/04/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1974. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/03/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח16/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2005
קבלת תכנית13/07/2005