נחלה 28 , שדמות דבורה

תוכנית ג/ 17271

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 28 , שדמות דבורה
מספר: ג/ 17271
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת נחלה 28 בשדמות דבורה.

עיקרי ההוראות:
בתכנית לא יוגדל שטח שאושר כשטח מגורים בתכניות קודמות.
תוספת שטח לפיתוח יהיה עד 2 וחצי דונם (כולל מגורים) ויסומן כשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק2822
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1520. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2757. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2007
קבלת תכנית09/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001216/08/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113628/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה