נחלה 38 ג'זבי, שדמות דבורה

תוכנית ג/ 18604

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 38 ג'זבי, שדמות דבורה
מספר: ג/ 18604
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הגדרת שטח לפיתוח שימוש תעסוקה לא חקלאית בנחלה מס' 38 במושב שדמות דבורה
- קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה באיזור החקלאי של הנחלה.
- שינוי קווי בניין ותכסית הקרקע בנחלה

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים בישוב כפרי
- שינוי יעוד קרקע מאיזור משק חקלאי חלקות א' ושטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות
- מתן אפשרות לבניית מבני משק חקלאיים בשטח חקלאי
- קביעת הוראות וזכויות בנייה
- קביעת שימושים מותרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק8-10, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2009
קבלת תכנית13/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000303/02/2010