נחלה 48 , שדמות דבורה

תוכנית ג/ 17270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 48 , שדמות דבורה
מספר: ג/ 17270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הגדלת שטח למגורים במגרש 48 באזור משק חקלאי חלקות א' (נחלה) .

עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת שטח מגורים עד 2500 מ"ר .
שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 3 מ' .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק481
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2007
קבלת תכנית10/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200702305/12/2007