נחלה 54, ע"ש מיכה שוורץ, שדמות דבורה

תוכנית גנ/ 15864

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 54, ע"ש מיכה שוורץ, שדמות דבורה
מספר: גנ/ 15864
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי קווי בנין
מתן אפשרות להקים לוךים בנחלה, ע"י אישור של תוכנית מפורטת זו
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר',
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנוןן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק1
15121חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןשינוי
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית25/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 952. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2005
קבלת תכנית07/11/2005