נחלה 55, שרונה

תוכנית גנ/ 15866

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 55, שרונה
מספר: גנ/ 15866
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח למבני משק בנחלה החקלאית לשטחי פל"ח.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, מדרך למגורים בישוב כפרי ומאזור משק חקלאי - חלקות א' (מגורים) לקרקע חקלאית. אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15129חלק3
15130חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4329מושב שרונהשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןכפיפות
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1755. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2005
קבלת תכנית07/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה