נחלה 56 - מושב עין הבשור

תוכנית 7/ מק/ 2088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 56 - מושב עין הבשור
מספר: 7/ מק/ 2088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין ל- 0.93 במקום 5.0 מ' לצד דרך מס' 8 ממזרח
שינוי קו בניין 2.99 במקום 5.0 מ' לצד דרך מס' 5 ממערב
בקטעים מסויימים במגרש
לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200700818/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200602511/09/2006