נחלה 87- ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, מגן שאול

תוכנית ג/ גל/ מק/ 175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 87- ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, מגן שאול
מספר: ג/ גל/ מק/ 175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ שטח מאושר בתכנית.
הסדרת קווי בניין עפ"י המצב הקיים.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א)1, 4, 6.

עיקרי ההוראות:
החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ שטח מאושר בתכנית.
הסדרת קווי בניין עפ"י המצב הקיים.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א)1, 4, 6.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמגן שאול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20251חלק116
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12553תכנית מתאר מגן שאולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5715. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200201/02/2012