נחלה 88 - מושב פטיש

תוכנית 7/ 03/ 121/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 88 - מושב פטיש
מספר: 7/ 03/ 121/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלק של שטח חקלאי עם מגרש מס' 88
וחלוקתו לשני מגרשים 88 א' ו- 88 ב'
המיועדים לשטח חקלאי ותת מגרש 88 ג'
המיועד לשטח מגורים באזור חקלאי (נחלה)
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38577חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2006
קבלת תכנית27/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900701/06/2009