נחלות מיועדות 18, 91, 92

תוכנית חכ/ 156/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלות מיועדות 18, 91, 92
מספר: חכ/ 156/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת גבולות חלקות א' לנחלות 18, 91, 92.
- קביעת הוראות בניה ושימוש בקרקע בתחומי הנחלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
בכניסה למושב דור, מצידה הדרומי של דרך הכניסה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק5-6, 42-44, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 956. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2010. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. שנה עברית: התשסא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/09/2000
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1999
קבלת תכנית19/05/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה