נחלת בנימין 48

בקשה ועדה מקומית 3517/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: נחלת בנימין 48
מספר: 3517/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומת מרתף לאחור בשטח 40 מ"ר.
שינויים פנימיים הכוללים חידוש מבנה, הקמת גלריה חדשה, חיזוק אלמנטי של המבנה, תוספת מרתף מתחת לאגף הצפוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחלת בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6920חלק35
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3205/06/2002