נחלת יצחק - מסחר, משרדים ומגורים.

תוכנית אל/ 195/ 8/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נחלת יצחק - מסחר, משרדים ומגורים.
מספר: אל/ 195/ 8/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח עבור משרדים ו 4 יחידות מגורים.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת שטח למשרדים (ללא שינוי היעוד ממגורים עם חזית מסחרית) בתוך החללים הקיימים של המבנה.תוספת למצב מאושר 4 יח"ד.
2. תוספת השימוש עבור שרותי הבריאות בקומה השניה של החזית המסחרית.
3. שינוי הוראות בנייה.
4. תוספת שטח עיקרי למשרדים ומגורים.
6. תוספת שטח שרות למסחר, משרדים ומגורים.
7. הוספת 4 דירות: תוספת יחידות המגורים בקומת הקרקע ובקומת הגג של המבנה הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יהודה הנשיא, רשב"י

תיאור המיקום:
רובע C.
קואורדינטה X 196660
קואורדינטה Y 195575

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת בעליםשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4182. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/04/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות04/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4603. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2008
קבלת תכנית02/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200900104/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800617/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה