נטופה

תוכנית ג/ במ/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: נטופה
מספר: ג/ במ/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח להרחבת הישוב נטופה.
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
התויית רשת הדרכים למיניהן וסווגן.
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם,
מבני ציבור .
קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השמוש
בשטחים צבוריים אחרים.
שנוי יעוד שטח חקלאי בתחום הישוב לאזור ספורט.
קביעת מיקום ויעוד לשטח בית הקברות של הישוב.
פתיחת מעבר בשטח חקלאי לכוון חלקה פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16613חלק1
16614חלק4
17549חלק41-42, 44, 48, 505, 23, 26, 29
17550חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1994. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1994. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1994. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1994. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/01/1994תאריך פרסום: 20/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4185. עמוד: 1863. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3572. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1993
קבלת תכנית20/11/1992