ניוד אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, שדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ גבמ75/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניוד אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, שדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ גבמ75/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנסת תיקונים קלים בסמכות מקומית בהוראות תכנית מפורטת ג/ת/ מק/ 75/ 3 מושב שדמות דבורה,
לאפשר הוצאת היתרי בניה לאזור מגורים ב'.

עיקרי הוראות התכנית:-
- ניוד אחוזי בניה מקומה עליונה לקומת קרקע ללא שינוי בסה"כהמותר.
- שינוי בקו בניין אחורי.
- שינוי בגובה מפלס כניסה.
- שינוי בשטח התכסית המקסימלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
15125חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/12/2005
פרסום לאישור ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2005תאריך פרסום: 11/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5389. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500630/06/2005